"РАДИС" Д.О.О. Источно Сарајево је основан 1988. године.

Тим искусних инжењера у сарадњи са младим, високо квалификованим и перспективним тимом и искусном и комплетно опремљеном грађевинском опративом, у стању је да испрати све захтјеве инвеститора на терену, уз поштовање највиших домаћих, европских и свјетских стандарда у области грађевинарства.

Стечени реноме базира се на богатој листи референци изведених радова, а прије свега строгом поштовању уговорених рокова и обавеза. Приступ послу и однос са инвеститорима је партнерски, што доказује вишегодишња успјешна сарадња са многима од њих.

Послови за регистроване дјелатности обављају се у два пословна центра: Источно Сарајево и Бања Лука.

Сједиште Друштва је у Источном Сарајеву, у Улици Јована Дучића 16. Фирма "РАДИС" Д.О.О. тренутно запошљава 100 радника свих профила који су у сталном радном односу и то: инжињера, економиста, правника, књиговођа, возача, руковалаца грађевинских машина, механичара, електричара, заваривача, те осталих грађевинских стручњака и стручњака осталих профила.

Дугогодишње успјешно пословање праћено је одговарајућим лиценцама оба ентитета, како појединачним тако и фирме, и добијањем сертификата ISO 9001:2008.

Radis d.o.o.